Wij zetten kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten in als invallers op basisscholen.

Creatieve Inval Docenten 

voor een halve of hele dag

Creatieveinvaldocent zet kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten in als invallers op basisscholen. We voorzien scholen van een bekwame invaldocent op het moment dat een vaste leerkracht afwezig is vanwege ziekte, verlof of een verkorte werkweek. We hebben vaak al binnen een uur een invaller!

Door creatieve invaldocenten in te zetten laten we kinderen op het basisonderwijs verschillende kunstvormen ervaren en bieden hen een waardevolle lesdag.

Meer informatie en prijzen

Kunst – circuit

4 weken – 6 weken – heel schooljaar

Zijn jullie op school ook al bezig met de jaarplanner voor komend schooljaar?

Denk dan eens aan een Kunstcircuit; een vier of zes wekelijks programma waarin de leerlingen verschillende kunstvormen ervaren en daarbij bezig zijn met het ontwikkellen van competenties op verschillende gebieden (zie de kerndoelen Kunstzinnige orientatie). Daarnaast is het natuurlijk erg goed voor talentontwikkeling. Ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Meer informatie en prijzen

Structurele vakdocent 

elke week 1 of meerdere vakdocenten op school

Een creatieve invaldocent voor een aantal weken om een tijdelijke vacature op te vangen. Of een jaar lang een vakdocent die muziek, dans, drama, beeldend of yoga komt geven aan de hele school. Wij kunnen op deze manier een heel jaar, een half jaar of een paar maanden een creatieve invaldocent op uw school inzetten die invulling geeft aan de kerndoelen “kunstzinnige oriëntatie”.

Meer informatie

Werkdrukverlaging

Eenmalig of structureel

Wij kunnen een creatieve invaldocent voor een aantal uur een klas laten overnemen waardoor de juf of meester even tijd heeft voor andere dingen. Of een aantal weken achter elkaar, 1 dag per week in een klas plaatsen. En dat kunnen we een aantal maanden of zelfs het hele jaar herhalen waardoor alle klassen aan bod komen. Zo krijgen de leerlingen diverse disciplines en thema’s aangeboden. Wij kunnen op deze manier een heel jaar, een half jaar of een paar maanden een creatieve invaldocent op uw school inzetten die invulling geeft aan de kerndoelen “kunstzinnige oriëntatie”.

Meer informatie en prijzen


Creatieve Inval Docent

info@creatieveinvaldocent.nl
www.CreatieveInvalDocent.nl

Of je kunt ons bellen op 
Irma 06 – 16 05 45 96 
Shanna 06 – 24 22 65 95

KVK nummer 73246093 
BTW nr NL859419149B01
Rabobank NL42RABO0335241581

Creatieve Inval Docent
Creatieve Inval Docent
In dit artikel wordt gesproken over een hiphopper die lesgeeft op de DaCosta school in Utrecht. Een creatieveinvaldocent!!
Trots op deze topper!
#school #artikel #lerarentekort #uitval #invaldocent #creatieveoplossing

https://nos.nl/artikel/2292529-lerarentekort-loopt-verder-op-funest-voor-de-kwaliteit.html
Creatieve Inval Docent
Creatieve Inval Docent
GOED NIEUWS VAN HET VERVANGINGSFONDS
Vergoeding voor CreatieveInvalDocenten vanuit het vervangingsfonds!!

In het Reglement Vervangingsfonds staat dat de vervanger van een leerkracht lesbevoegd moet zijn. In de ‘Handreiking lerarentekort’ van het ministerie van OCW, die in november 2018 is gepubliceerd, is onder meer opgenomen dat in bepaalde noodgevallen en bij uitzondering iemand kan worden ingezet zonder lesbevoegdheid. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van een kunstenaar, of een muzikant.

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft daarom besloten om de vervanging van een zieke leerkracht door iemand zonder lesbevoegdheid voor de eerste dag van afwezigheid te vergoeden. Voor de overige dagen vergoeden ze alleen lesbevoegde vervangers. Deze uitzondering geldt per ziektegeval van een afwezige leerkracht.

Dit is goed nieuws voor scholen die graag gebruik willen maken van de diensten van CreatieveInvalDocent maar een verbintenis hebben met het vervangingsfonds. Vanaf nu hoeft dat geen belemmering meer te zijn! Mocht u vragen hebben neem gerust contact met ons op via info@creatieveinvaldocent.nl of bel met Shanna op 0624226595 of Irma op 0616054596.
Creatieve Inval Docent
Creatieve Inval Docent
Kinderen hebben cultuur nodig. Wat mooi dat een creatieveinvaldocent zo veel kan bijdragen aan de (emotionele) ontwikkeling van een kind.