Hoe om te gaan met Creatieve Invaldocenten bij de heropening van de scholen? 

In het protocol opstart basisonderwijs is bij punt V te lezen dat een school bij afwezigheid van personeel (indien mogelijk) invallers in mag zetten. Verder meld de PO-raad dat er geen aparte protocollen of richtlijnen voor invalleerkrachten. De manier waarop invalleerkrachten worden ingezet, is dusdanig divers dat zij hier geen uniform advies over kunnen geven. Zij adviseren scholen om de algemene richtlijnen toe te passen en op basis daarvan afwegingen te maken.

Bron: https://po.lesopafstand.nl 

Invallers zijn waarschijnlijk hard nodig omdat er leraren ziek zijn of om andere redenen niet in de school inzetbaar zijn

PO Raad

Meer informatie 

Wij zetten kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten in als invallers op basisscholen.

Onze diensten

Creatieve inval docent 

voor een halve of hele dag

Creatieveinvaldocent zet kunstenaars, muzikanten, theatermakers en dansdocenten in als invallers op basisscholen. We voorzien scholen van een bekwame invaldocent op het moment dat een vaste leerkracht afwezig is vanwege ziekte, verlof of een verkorte werkweek. We hebben vaak al binnen een uur een invaller!

Door creatieve invaldocenten in te zetten laten we kinderen op het basisonderwijs verschillende kunstvormen ervaren en bieden hen een waardevolle lesdag.

Talent-les

serie lessen – heel schooljaar

Zijn jullie op school ook al bezig met de jaarplanner voor komend schooljaar?

Denk dan eens aan talent-lessen; een lesprogramma van een aantal weken waarin de leerlingen verschillende kunstvormen ervaren en daarbij bezig zijn met het ontwikkellen van competenties op verschillende gebieden (zie de kerndoelen Kunstzinnige orientatie). Daarnaast is het natuurlijk erg goed voor talentontwikkeling. Ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Structurele vakdocent 

wekelijks een vakdocenten op school

Een creatieve invaldocent voor een aantal weken om een tijdelijke vacature op te vangen. Of een jaar lang een vakdocent die muziek, dans, drama, beeldend of yoga komt geven aan de hele school. Wij kunnen op deze manier een heel jaar, een half jaar of een paar maanden een creatieve invaldocent op uw school inzetten die invulling geeft aan de kerndoelen “kunstzinnige oriëntatie”.

Werkdrukverlaging

Eenmalig of structureel

Wij kunnen een creatieve invaldocent voor een aantal uur een klas laten overnemen waardoor de juf of meester even tijd heeft voor andere dingen. Of een aantal weken achter elkaar, 1 dag per week in een klas plaatsen. En dat kunnen we een aantal maanden of zelfs het hele jaar herhalen waardoor alle klassen aan bod komen. Zo krijgen de leerlingen diverse disciplines en thema’s aangeboden. Wij kunnen op deze manier een heel jaar, een half jaar of een paar maanden een creatieve invaldocent op uw school inzetten die invulling geeft aan de kerndoelen “kunstzinnige oriëntatie”.


Creatieve Inval Docent

info@creatieveinvaldocent.nl
www.CreatieveInvalDocent.nl

Of je kunt ons bellen op 
030 227 00 33

KVK nummer 73246093 
BTW nr NL859419149B01
Rabobank NL42RABO0335241581

Creatieve Inval Docent
Creatieve Inval Docent
Lieve cultuur-makers, een goede vriend van mij werkt bij de frabrique in Utrecht en wees mij op dit mooie initiatief "Cultuur in actie"
We zijn te groot om te negeren!
Omdat we ons niet met z’n allen kunnen verzamelen op het Malieveld, doen we het zo:

Zeven dagen lang, 12 uur per dag, verzamelen wij geluiden die samen één luide stem vormen. De stem die opkomt voor de cultuur in ons land. kijk op https://www.cultuurinactie.nl/ en doe mee of stem
Creatieve Inval Docent
Creatieve Inval Docent
Online kinderfeestje! Je bent jarig maar je kan het niet zo vieren als je normaal altijd doet…..Maar wij van Talent-les kunnen ervoor zorgen dat jij straks kan zeggen dat jij een online kinderfeestje hebt gehad en dat het super gaaf was!
Wat gaan we doen? Dat mag jij bepalen! Sam onze knots-gekke theater docent gaat je bellen om je wensen door te nemen. Wat vind je leuk? Wat vind je stom? En waar heb je heeeeel veel zin in? Sam gaat het voor je verzorgen.
Al je vrienden en vriendinnen bellen in via internet met webcam zodat we elkaar allemaal kunnen zien en gezamenlijk leuke opdrachten kunnen uitvoeren.
1 ding is zeker…..dit wordt een feestje om nooit meer te vergeten!
Het kinderfeestje duurt ongeveer 1 uur nadat iedereen is ingelogd, dus zet je feestmuts op en trek je party-kleren! Ik heb er zin in!
https://talent-les.nl/cursus/online-kinderfeestje/
Creatieve Inval Docent